Hočemo drugačno družbo.

Brez tega, da jo jasno in glasno zahtevamo, se povežemo in organiziramo, ne bo sprememb.

Zdaj moramo mladi vzeti prihodnost v svoje roke.

Samo tako bo prihodnost takšna, v kateri bo vredno živeti.

Demokratična, solidarna, pravična, zelena in mlada.

Kaj je Mladi forum?

Mladi forum je mladinska politična organizacija Socialnih demokratov. Smo največji in najbolje organiziran slovenski politični podmladek, dobro umeščen v slovenske, evropske in svetovne socialdemokratske in mladinske organizacije. Imamo razvejano mrežo lokalnih klubov, veliko dobrih idej in super žure.

Zakaj Mladi forum?

Mladi forum zahteva napredno družbo, ki bo spoštovala človekovo dostojanstvo, socialno pravičnost, enakost vseh pred vsemi, vključenost vseh generacij in odpirala prostor za inovativne ideje vodenja, sprejemanja in ustvarjanja. Verjamemo, da lahko s svobodo, sodelovanjem in solidarnostjo vsak prispeva k boljši prihodnosti.

Zakaj se moramo

danes boriti za svojo prihodnost?

Mladi smo vedno bili tisti, ki smo spreminjali svet. Z neskončno energijo in nemogočimi idejami. Ker želimo uresničiti idejo boljšega sveta, moramo zdaj zahtevati uresničitev naših idej in rešitev. Obstaja boljša alternativa temu, kar živimo danes.

Hočemo drugačno družbo.

Brez tega, da jo jasno in glasno zahtevamo, se povežemo in organiziramo, ne bo sprememb.

Zdaj moramo mladi vzeti prihodnost v svoje roke.

Samo tako bo prihodnost takšna, v kateri bo vredno živeti.

Demokratična, solidarna, pravična, zelena in mlada.

Kaj je Mladi forum?

Mladi forum je mladinska politična organizacija Socialnih demokratov. Smo največji in najbolje organiziran slovenski politični podmladek, dobro umeščen v slovenske, evropske in svetovne socialdemokratske in mladinske organizacije. Imamo razvejano mrežo lokalnih klubov, veliko dobrih idej in super žure.

Zakaj Mladi forum?

Mladi forum zahteva napredno družbo, ki bo spoštovala človekovo dostojanstvo, socialno pravičnost, enakost vseh pred vsemi, vključenost vseh generacij in odpirala prostor za inovativne ideje vodenja, sprejemanja in ustvarjanja. Verjamemo, da lahko s svobodo, sodelovanjem in solidarnostjo vsak prispeva k boljši prihodnosti.

Zakaj se moramo

danes boriti za svojo prihodnost?

Mladi smo vedno bili tisti, ki smo spreminjali svet. Z neskončno energijo in nemogočimi idejami. Ker želimo uresničiti idejo boljšega sveta, moramo zdaj zahtevati uresničitev naših idej in rešitev. Obstaja boljša alternativa temu, kar živimo danes.