#manifest

MLADI, SOCIALNI, AKTIVIRANI

Mladi forum Socialnih demokratov je sodobna socialna demokracija mladih, ki verjamemo, da se z delom vse ustvarja, da iz svobode vse izhaja in da se naj s solidarnostjo v skupnosti tudi vse ureja.

PREAMBULA

Izhajajoč iz svobode, solidarnosti in dela, na podlagi stoletnega boja socialne demokracije za pravice delavstva, svobodo zatiranih, pravičnejšo družbo in enakost možnosti za vse,

na podlagi izkušenj naših predhodnikov, ob zavedanju pomena ohranjanja spomina na junaški boj partizanskih odredov za osvoboditev vseh ljudi, ob nujnosti nenehnega boja proti fašizmu in šovinizmu,

iz nujnosti, da prekinemo navidez neuničljivi krog izkoriščanja šibkejših in marginaliziranih ter iz eksistenčne nuje, da zagotovimo popolno svobodo in dostopnost znanja, zdravja in zdravstvene oskrbe, socialne blaginje in varnosti,

smo se na 18. Kongresu Mladega foruma Socialnih demokratov zbrali vsi, ki se zavedamo zgodovinskosti trenutka, ki je dan naši širši skupnosti, da ob pogojih današnje realnosti ustvarimo zdrave, nove temelje za izgradnjo trajne socialne demokracije, temeljne usmeritve človeka, skupnosti in države.

Zato odločeni, pripravljeni in močnejši kot kadarkoli, mlade socialne demokratke in mladi socialni demokrati sprejemamo ta MANIFEST,

ki je naše temeljno vodilo na poti spreminjanja družbe, izgradnje neuničljivega in nedotakljivega človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti, enakosti vseh pred vsemi, vključenosti vseh generacij in odpiranja prostora za inovativne ideje sprejemanja in ustvarjanja.

… KER LJUDJE DRŽIMO SKUPAJ.

SVOBODA

… TOVARIŠI, VERUJTE! V POMLADI TEJ NI HREPENENJE KALNA VODA, KOT DIVJI, HRZAJOČI KONJ, PRIHAJA K NAM, SVOBODA!

Ljudje se rodimo in umremo svobodni. Ne v rojstvu ne v smrti nam nihče ne poveljuje, nikomur nismo podrejeni in ne služimo nobeni volji. Smo svobodni in nobena oblast, nobena religija in nobeno božanstvo se naj ne postavlja nad svobodo človeka, kajti vse izvira iz svobode in v svobodo se vse vrača.

Socialni demokrati verjamemo, da je svoboda posameznika in družbe brezmejna, omejena le z notranjim imperativom in družbeno zavezo človeka in človeštva, da dela dobro, da ne škodi drugemu in niti sebi, kajti vsi ljudje se rodimo dobri in po smrti naj za vse ostane le še zgodovina, ki uči, in obžalovanje za dobrim, ki je v človeku bilo.

Svobodni pa nismo le ljudje, svobodni so narodi, svobodne so kulture in svobodna je narava, živa in neživa. Nihče nima pravice, da presoja, kdo ima večjo pravico biti svoboden kot drugi, vsi na tem planetu in vsi, ki bivajo in žive onkraj, smo svobodni, od rojstva do smrti, brez izjeme.

Socialni demokrati priznavamo pravico do svobodne odločitve, da svoje življenje upravljajo svobodno po načelu dobrega in v sožitju z drugimi, vsem narodom in etničnim ali drugim skupinam, kakor tudi posamezniku.

NA BRANIKU SVOBODE BOMO STALI, NA VEKE VEKOV!

DELO

… MI VSE USTVARJAMO NA SVETU, ZATO NAJ VSE BO NAŠA LAST, ZATO NAJ DELAVCU IN KMETU, PRIPADA TUDI VSA OBLAST.

Da bi človek mogel živeti, da bi izpolnil svoje poslanstvo, želje in da bi odkril svoje sposobnosti, svojo moč, ustvarjalnost in da bi našel duhovno izpopolnitev svojega življenja, nam je dano delo.

Delo ni obveza, delo ni napor, delo je pravica, je možnost in je temeljni kamen, ki določa, kako naj stoji hiša tega in hiša onega. Delo je hkrati merska enota in spomenik človekove sposobnosti ter istočasno izkaz nenehne iskrive želje po raziskovanju in dobrem. Ne delamo zato, da bi lahko preživeli, to osnovno temeljno dostojanstvo mora biti vselej, vedno in povsod dano vsem ljudem. Delati moramo, da ustvarimo boljši svet.

Z delom se človek izkaže, dokaže in preživi, predvsem pa skozi delo človek soustvarja skupost, kateri pripada. Dobro in vestno opravljeno delo ustvarja napredno družbo, kjer je lepo in vredno živeti, saj sta le tako delo in le taka družba vredna človeka in človek je vreden le dobrega dela in dobre družbe. Nikakor pa ni prav, da bi ustvarjali le nekateri, drugi pa bi jih le nemo opazovali, po svoji ali tuji volji. Nikakor, delo je gibalo vseh in za vse.

Mlado socialno demokracijo žene strast in želja po delu, zato naj si nihče ne domišlja, da se je mogoče delu izogniti ali pa ga imenovati za manj ali več vredno delo. Vsako delo šteje in vsak človek, ki delo opravi in opravlja, ima pravico, da s plodovi svojega dela razpolaga, kakor naj sam razpolaga z energijo, ki se v delo pretvarja, svobodno, ne glede na delo, ki ga je sam izbral.

DELO JE PRAVICA VSEH!

SOLIDARNOST

… VZEMITE IN JEJTE OD TEGA VSI

Vse bogastvo na svetu ne pomaga nič, če ga nismo pripravljeni deliti, če veselja ob tem da imamo, ne znamo deliti z drugimi. Solidarnost presega ideje delitve materialnega, koncepte prerazporejanja in doktrino socialne države. Solidarnost je temeljna vrednota, ki povezuje svobodno družbo posameznikov, ki s svojim delom gradijo skupnost brez vojne, sovraštva in strahu pred drugačnostjo. Solidarnost je vezivo socialno demokratske družbe, družbe, ki prihaja.

Solidarnost naj ne bo le beseda in je ne smemo nikoli in nikdar zamenjati za sočutje, pomoč ali dolžnost plačila davčne obveznosti. Solidarnost je vse to in mnogo več od tega. Socialni demokrati razumemo solidarnost kot prvo usmeritev v izgradnji novega sveta. Ne potrebujemo doktrin, ne potrebujemo programov in ne potrebujemo vojsk, naša pot je solidarnost med ljudmi, narodi in naravo.

Solidarnost mora vselej biti brezpogojna in naj izhaja iz čiste dobrote človeka in človeštva, ter naj v sebi nosi moč in energijo, da družba, ki ji pripadamo in ki ji bodo pripadali naši zanamci, doseže dostojanstvo življenja, ki bo resnično vredno človeka, ki bo vredno družbe in ki bo vredno solidarnosti, naše največje vrednote, ki naj bo gibalo odnosov sveta.

Iz moči naše solidarnosti izhaja naša enotnost, naša povezanost in naša zmožnost presegati stari red, stare zamere ter stare meje in ovire. Ker smo solidarni, ne potrebujemo nacionalizmov in ekstremne misli, da bi se mogli združiti v težkih trenutkih, ker smo solidarni, zmoremo korakati z dobrim proti zlu.

SOLIDARNI BOMO VEDNO, KER JE V SOLIDARNOSTI NAŠA MOČ!

ENAKOST

Vsi ljudje smo različni, a vendar enaki v naših pravicah, v dolžnostih in enaki v enakopravnosti pred zakonom, naravo, srečo in nesrečo. Nihče ni ob rojstvu ali smrti ne v prednosti ne v zaostanku pred drugim.

Vsem nam je dano to življenje in le od dela, solidarnosti in svobode je odvisno kakšno življenje bomo živeli, za vse enako in enakopravno. In napak bi si bilo domišljati, da v imenu dobrega lahko presojamo, kdo je vreden enakosti, teh razlik ni. Ne obstajajo moška in ženska dela, obstajajo le dobra in slaba, ne obstajajo hetero ali homo položaji, obstaja samo dober in slab seks, kakor ne obstajajo glavne in stranske kulture, obstajajo le takšne in drugačne, vse pa so naše.

ČAST

Socialno demokratska družba ne želi, da bi ljudje delali dobro in tisto, kar je prav, ker tako pravi črka zakona. Za spoštovanje temeljnih družbenih dogovorov ne bo dovolj nobena prisila, niti najmočnejša država. Vse to nadomešča čast, ki smo je deležni vsi, posamezniki in vse družbe. Naša čast je v naravi delati dobro in odklon od te narave naj bo sam po sebi največja kazen in motivacija za prevzgojo tistemu, ki dela slabo. Naša socialno demokratska čast nam veleva, da smo solidarni, delavni in da branimo svobodo. Vse to, da bo dobro, živeti in delati vsem, brez razlik in izjem.

SKUPNOST

Skupnost smo ljudje in samo od nas je odvisna podoba sveta, ki ga še moramo izgraditi. Ne glede na to, kakšna je vloga posameznika v procesu soustvarjanja skupnosti, mora vsak posameznik sprejeti odgovornost, da k skupnosti prispeva po najboljših močeh, da skupnosti daje in da je od skupnosti pripravljen tudi sprejemati, tako znanje in izkušnje, kot tudi izzive, enigme in nepredvidljive misije, pred katere nas postavlja in nas bo vselej postavljala zgodovina.

Odgovornost biva v nas in naj se uresničuje v odnosih vseh do vsakogar, v odnosu posameznika do skupnosti in v odnosu skupnosti do posameznika. Odgovornost za ravnanja in neravnanja moramo tako sprejemati vselej, ob trdnem zavedanju, da vsako naše ravnanje posega v podobo skupnosti, jo preureja in ponovno definira. Naša odgovornost je, da v neomajni veri, ustvarimo pogoje, da bo socialna demokracija doma povsod, na tem svetu ni prostora, ki bi ga smeli pozabiti, niti ni dela sveta, kjer naj ne bo prostora za socialno demokracjo. Zato je skupnost socialne demokracije odprta za vse svoje državljane, ves čas pripravljena na nenehnost sprememb, izboljšav in inovacij, ki naj zagotavljajo neustavljivost ustvarjanja boljšega življenja za vse ljudi. Ker smo tu doma.

MLADOST

Mladi in stari nismo le ljudje, mlade in stare so ideje, mlade in stare so kulture, ter mlada in stara je politika. Tista stara, ki se boji sprememb, katere prva in edina naloga je nenehno odrekanje pravici do spreminjanja, naj ostane takšna kot je, nikoli ne bo drugačna. Naša, socialna demokracija pa je mlada, drugačna in željna in voljna sprememb.

Socialna demokracija se ne boji drugačnega sveta, ker bo boljši, ne želimo ostati tu, ker bi se bali, da bo na koncu obzorja ravna črta in korak od nje prepad, dokler ne dosežemo obzorja, ne vemo, kaj nas čaka onkraj znanega.

Da bi mogli uresničiti idejo boljšega sveta, moramo nenehno biti mladi, ne po letih, temveč po idejah, po dojemanju in erotičnosti raziskovanja. Ker želimo spoznati neznano, bomo gradili mostove, do obzorja in nad prepade, ker je prav. Tisti, ki Vas je strah, boste prišli za nami, ne bo Vam žal.

REVOLUCIJA

NENEHNO, NESKONČNO IN VSEOBSEGAJOČE SPREMINJANJE JE NAŠA POT.

MLADI FORUM

OD TEMELJEV GRADIMO SVET SVOBODE, SOLIDARNOSTI IN DELA.